Bruk av Geonorge.no

Bruk av Geonorge.no

DOK-Kommunalt: Bekrefte DOK

388 views•  371 ratings 3. august 2018

Dette er en kort brukerveiledning til kommune-brukere som skal bekrefte sitt DOK.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på tjenestevarsler

201 views•  351 ratings 1. august 2018

Denne korte brukerveiledningsfilmen viser hvor du finner frem til tjenestevarsler på Geonorge, og...

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

1.246 views•  480 ratings 6. april 2016

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

840 views•  533 ratings 6. april 2016

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.