FKB-Veg : Ny Veg-flate for vegtrasé kjørbar med personbil - "enkel tilnærming"

688 views
Denne videoen viser eksempel på konstruksjon av ny Veg i FKB-Veg, for et område der dette mangler. Videoen viser "enkel tilnærming", i betydningen at kun Objekttypene Vegdekkekant og Vegkantfiktiv brukes for avgrensning av Veg-FLATE.   I video for "avansert tilnærming" vises en helt korrekt bruk av objekttyper for samme eksempelområde.
Metoden for digitalisering er: Digitaliseres på skjerm på grunnlag av Ortofoto (Norge Digitalt). Egenskaper som legges til og diskuteres : Objekttype, Kvalitet (Målemetode og Nøyaktighet), Datafangstdato, Vegkategori, Vegstatus.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar