FKB-Veg : Ny Veg-flate for vegtrasé kjørbar med personbil - "avansert tilnærming"

530 views
Videoen bygger videre på innhold i video med samme navn, som viser en forenklet "god nok" tilnærming til konstruksjon av Veg-flater.   I enkel tilnærming  konstrueres ny Veg i FKB-Veg, hvor kun Objekttypene Vegdekkekant og Vegkantfiktiv brukes for avgrensning av Veg-FLATE. Tilnærmingen er strengt talt ikke korrekt, og "avansert tilnærming" korrigerer resultatet ved en helt korrekt oppsplitting i flere objekttyper. I tillegg konstrueres i videoen alle innkjørslene i eksempleområde, slik at FKB-Veg er mer komplett ajourført.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar