FKB-Vegnett : Ny senterlinje for Vegtrasé kjørbar med personbil

927 views
Denne videoen viser eksempel på hvordan man konstruerer nye vegsenterlinjer i FKB-Vegnett, for et område der dette mangler. Metoden for digitalisering er: Digitaliseres på skjerm på grunnlag av Ortofoto (Norge Digitalt). Egenskaper som legges til og diskuteres : Objekttype, Kvalitet (Målemetode og Nøyaktighet), Datafangstdato, Vegkategori, Vegstatus, Adressekode og Endret_type.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar