FKB-Vegnett : Vegsperring

566 views
Registrering av Vegsperringer i FKB-Vegnett.
For kommunalt ajourhold er registrering av Vegsperringer aller viktigst på personbilkjørbare traseer, som ligger i FKB-Vegnett.
Metodikken er lik for registrering av Vegsperringer på traktorveger, som ligger i FKB-TraktorvegSti.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar