Marine grunnkart i kystsonen

393 views
Redaksjonelt 27. august 2020
«Marine grunnkart i kystsonen» er et samarbeid mellom Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet. Regjeringen bevilget penger over statsbudsjettet 2020 til pilotprosjektet, med oppstart i Stavanger i Rogaland, Kvænangen og Skjervøy i Troms og Finnmark – og Ålesund og Giske i Møre og Romsdal. Arbeidet skal legge grunnlaget for et mulig nasjonalt program. 18. august 2020 gikk startskuddet på Sunnmøre.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar