Sjøkart for mindre fartøy: Sjøfartsdirektoratet og Kartverket

29 views
Sjøkartkonferansen 1. desember 2020
Senioringeniør Signe Meling fra Sjøfartsdirektoratet i samtale med avdelingsdirektør Gudmund Jønsson om sjøkart for mindre fartøy, utfordringer og organisasjonenes samarbeid for å møte brukerbehovene. Dette var en del av sesjonen "Sjøkart for mindre fartøy" på Sjøkartkonferansen 2020.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar