Adressering i FKB-Vegnett : video 1

585 views
Adresseringsvideo 1 av 2 for FKB-Vegnett, som berører grunnleggende prinsipper for adressering i FKB-Vegnett.
Som påbygning til denne videoen finnes også Adresseringsvideo 2, som berører Områdeadressering og Gatenr-avvikskontroll på personbilkjørbare veger.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar