Adressering i FKB-Vegnett : video 2 - Områdeadressering

601 views
Adresseringsvideo 2 av 2 for FKB-Vegnett, som berører Områdeadressering og Gatenr-avvikskontroll på personbilkjørbare veger.
Adresseringsvideo 2 er påbygning til Adresseringsvideo 1, som berører de grunnleggende prinsipper for adressering i FKB-Vegnett.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar