Bruk av Geonorge.no

Bruk av Geonorge.no

DOK-Kommunalt: Bekrefte DOK

303 views•  287 ratings

Dette er en kort brukerveiledning til kommune-brukere som skal bekrefte sitt DOK.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på tjenestevarsler

172 views•  261 ratings

Denne korte brukerveiledningsfilmen viser hvor du finner frem til tjenestevarsler på Geonorge, og...

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

1.117 views•  386 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

758 views•  416 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.