Redaksjonelt

Redaksjonelt

Learn more about Geovekst

41 views•  29 ratings 15. januar 2021

Redaksjonelt

Laserskanning av Oslo Havn

287 views•  50 ratings 11. desember 2020

Kartverket har i år fått tilsammen sju millioner kroner av Kommunal- og...

Redaksjonelt

Utdeling av diplom for gode døme på bruk av...

253 views•  58 ratings 4. desember 2020

Heile 37 bidrag kom inn då vi oppfordra til å sende inn døme på produkt, tenester og løysingar...

Redaksjonelt

Kartverket lanserer ny nettside!

1.041 views•  59 ratings 12. oktober 2020

Eit av dei viktigaste måla med ny nettside er å gjere kvardagen enklare for dei over 20.000 som...

Redaksjonelt

Marine grunnkart i kystsonen

396 views•  102 ratings 27. august 2020

«Marine grunnkart i kystsonen» er et samarbeid mellom Kartverket, Norges geologiske undersøkelse...

Redaksjonelt

Kartverket lanserer N100 Kartdata

725 views•  340 ratings 6. mars 2020

Kartverket lanserer 9. mars N100! Det nye datasettet er automatisk generert fra N50 Kartdata og...

Redaksjonelt

Kartverket - MSMT (subs).mp4

184 views•  228 ratings 29. januar 2020

Animation film about spatial data collaboration and standardization of data for Arctic areas....

Redaksjonelt

Signerer avtale med Leica Geosystems

242 views•  413 ratings 7. juni 2019

Leica Geosystems AS har inngått avtale om å kjøpe rådata fra alle Kartverkets permanente stasjoner.

Redaksjonelt

Siste skrik fra Geomatikkdagene

271 views•  427 ratings 4. april 2019

Geomatikkdagene 2019 er over for denne gang. Vi lanserte egen temaavis om kommunal- og...

Redaksjonelt

Digitalisering av bolighandelen

402 views•  360 ratings 19. mars 2019

Tryggere bolighandel for boligkjøperen og alle som er involvert i en bolighandel, når meglere og...

Redaksjonelt

Nye symboler til kart- og skilt

833 views•  496 ratings 11. mars 2019

Skal du lage skilt eller informative kart? Vi har symbolene som speiler et mangfoldig og moderne...

Redaksjonelt

Nye tursymboler skal få flere ut

542 views•  437 ratings 12. mars 2019

Droneforbud, elvepadling og isklatring. Friluftslivet er i endring, og flere bruker naturen på...