Redaksjonelt

Kartverkets dybdedata

1.597 views•  213 ratings

For at vi skal kunne bygge, bevare og utnytte ressursene landet vårt har å by på, må vi undersøke...

Opplæring

Hvordan lage en høydeprofil

1.462 views•  144 ratings

Kartverket tilbyr en høydeprofil-tjeneste som viser hvor kupert terrenget er. Se hvordan du lager...

Tjenester

Geonorge.no

204 views•  137 ratings

Geonorge.no er nettstedet for all offentlig kartdata i Norge.

Tjenester

Geonorge - brukerreise

197 views•  210 ratings

Geonorge gjør det enklere og raskere å dele geografisk informasjon med offentligheten. Portalen...

Bruk av Geonorge.no

Søke etter data

376 views•  139 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

413 views•  126 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke temafiltrene

184 views•  144 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

221 views•  96 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke datapakkene

144 views•  105 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke QGIS mot Geonorge

843 views•  250 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på dataendringsvarsel

111 views•  94 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Redaksjonelt

Kartverksåret 2015

434 views•  112 ratings

Vi takker for et flott år og ønsker alle et riktig godt nytt år.