Opplæring

Hvordan lage en høydeprofil

1.523 views•  164 ratings

Kartverket tilbyr en høydeprofil-tjeneste som viser hvor kupert terrenget er. Se hvordan du lager...

Tjenester

Geonorge.no

210 views•  161 ratings

Geonorge.no er nettstedet for all offentlig kartdata i Norge.

Tjenester

Geonorge - brukerreise

203 views•  228 ratings

Geonorge gjør det enklere og raskere å dele geografisk informasjon med offentligheten. Portalen...

Bruk av Geonorge.no

Søke etter data

419 views•  163 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

460 views•  145 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke temafiltrene

200 views•  172 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

247 views•  118 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke datapakkene

155 views•  124 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke QGIS mot Geonorge

1.128 views•  289 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på dataendringsvarsel

114 views•  110 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Redaksjonelt

Kartverksåret 2015

436 views•  133 ratings

Vi takker for et flott år og ønsker alle et riktig godt nytt år.

Tjenester

Posisjon i landbruket

169 views•  156 ratings

Flere og flere tar i bruk våre posisjonstjenester i landbruket. Blant fordelene er autostyring av...