Redaksjonelt

Sanner møtte Ringerike

136 views•  127 ratings

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte tirsdag 17. november distriktets...

Tjenester

Norwegian analysis and research for a Global...

526 views•  201 ratings

The UN General Assembly is encouraging world leaders to work towards developing a more...

Tjenester

Norway's contribution to the Global Geodetic...

1.180 views•  254 ratings

The UN General Assembly has adopted its first resolution recognising the importance of geodesy....

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett : Vegsperring

227 views•  182 ratings

Registrering av Vegsperringer i FKB-Vegnett. For kommunalt ajourhold er registrering av...

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett/FKB-Veg : Gangsykkelveg

222 views•  168 ratings

Registrering av Gangsykkelveg i FKB-Vegnett og FKB-Veg

Veiledning - Kommunal ajourføring

Frittliggende bygning unntatt fra søknadsplikt

383 views•  186 ratings

1. juli 2015 ble det innført endringer i plan- og bygningsloven der man under gitte...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Tilbygg unntatt fra søknadsplikt

385 views•  171 ratings

1. juli 2015 ble det innført endringer i plan- og bygningsloven der man under gitte...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Godkjent rivetillatelse og revet/brent (GR, BR)

386 views•  220 ratings

Riving av bygning er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Videoen viser...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Ny søknadspliktig bygning (RA, IG): video 1

444 views•  147 ratings

Video 1 av 2 gir eksempel på registrering av ny søknadspliktig bygning i Matrikkel,...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Ny søknadspliktig bygning (TB, MB, FA): video 2

276 views•  140 ratings

Video 2 av 2 gir eksempel på registrering av ny søknadspliktig bygning i Matrikkel,...

Redaksjonelt

Bli kjent med tinglysingen

211 views•  152 ratings

Få et innblikk i tinglysingens oppgaver.

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Veg : Ny Veg-flate for vegtrasé kjørbar...

286 views•  137 ratings

Denne videoen viser eksempel på konstruksjon av ny Veg i FKB-Veg, for et område der dette...