Veiledning - Kommunal ajourføring

Ny søknadspliktig bygning (TB, MB, FA): video 2

298 views•  169 ratings

Video 2 av 2 gir eksempel på registrering av ny søknadspliktig bygning i Matrikkel,...

Redaksjonelt

Bli kjent med tinglysingen

251 views•  181 ratings

Få et innblikk i tinglysingens oppgaver.

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Veg : Ny Veg-flate for vegtrasé kjørbar...

327 views•  156 ratings

Denne videoen viser eksempel på konstruksjon av ny Veg i FKB-Veg, for et område der dette...

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Veg : Ny Veg-flate for vegtrasé kjørbar...

272 views•  155 ratings

Videoen bygger videre på innhold i video med samme navn, som viser en forenklet "god nok"...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Kjørbar veg/ikke kjørbar veg : video 1

352 views•  185 ratings

Video 1 av 2 om registrering av veger som er personbilkjørbar KONTRA de ikke-personbilkjørbare....

Veiledning - Kommunal ajourføring

Adressering i FKB-Vegnett : video 2 -...

286 views•  213 ratings

Adresseringsvideo 2 av 2 for FKB-Vegnett, som berører Områdeadressering og Gatenr-avvikskontroll...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Kjørbar veg/ikke kjørbar veg : video 2 -...

271 views•  180 ratings

Video 2 av 2 om Kjørbar veg/ikke kjørbar veg. Video 2 omhandler håndtering av Vegkategori S -...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Adressering i FKB-Vegnett : video 1

294 views•  172 ratings

Adresseringsvideo 1 av 2 for FKB-Vegnett, som berører grunnleggende prinsipper for adressering i...

Opplæring

Bruk av kart og kompass

25.925 views•  263 ratings

"Bruk kart og kompass" sier fjellvettregel nr 7. Lær hvordan du bruker det og bli litt sikrere på...

Redaksjonelt

Statssekretær på sjømåling

139 views•  162 ratings

Statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og statssekretær...

Redaksjonelt

Ny detaljert høydemodell

997 views•  166 ratings

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varsler at regjeringen vil støtte...

Redaksjonelt

Rydder riksgrensen med helikopter

191 views•  174 ratings

Kartverket er i disse dager ute i felten på grenseoppgang. Vi rydder og pynter riksgrensen...